PRESEPTOL-QV-5L.png
PRESEPTOL-QV-5L.png

PRESEPTOL QV

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni

750 ml | 5 L
ph
11,0-12,0

PRESEPTOL QV jest ciekłym produktem biobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i bójczym wobec prątków gruźlicy. W swoim składzie posiada mieszaninę alkoholi i substancję aktywną, która wspomaga biobójcze właściwości alkoholi.

Szczegółowy opis i sposób użycia
Pliki do pobrania
Zamów produkt testowy

Szczegółowy opis

 

PRESEPTOL QV przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. PRESEPTOL QV można stosować na wszystkie zmywalne powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (lady, stoły itp.) oraz urządzenia (krajalnice, bemary, komory chłodnicze itp.). Pomaga w utrzymania czystosci mikrobiologicznej w systemach HACCP. Produkt nie nadaje sie do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną. PRESEPTOL QV nie zawiera aldehydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.

  • pełny efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki + wirusy)
  • do powierzchni mających kontakt z żywnością
  • nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
  • 4410/11 - nr pozwolenia na obrót prod. biobójczym
     

 

Sposób użycia

Gotowy do użycia.
Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych nie zaleca sie stosowania na powierzchniach większych niz 2 m2. Aby uzyskać efekt bakterio- i grzybobójczy oraz biobójczy wobec prątków gruźlicy należy przy pomocy rozpylacza spryskać uprzednio umyta powierzchnie i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 60 s. Dla uzyskania efektu wirusobójczego utrzymac nawilzenie przez 120 s., stosujac około 30 – 50 ml produktu na 1 m2 w zależności od chłonności powierzchni. Zwrócić uwagę na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Powierzchnie mającą kontakt z żywnością, po przeprowadzeniu dezynfekcji, należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: • efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki) wynosi 60 s. • pełny efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki + wirusy) wynosi 120 s.

UWAGA!
Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z łatwopalnymi chemikaliami. Nie stosować w obecności źródeł ognia. Stosować rękawice ochronne. W sytuacjach normalnych nie zachodzi konieczność stosowania ochrony oczu i dróg oddechowych. Należy unikać kontaktu i wdychania rozpylonego produktu.

Zamów produkt testowy