Słownik pojęć

Aktywny bloker zapachów

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, np. sanitarne i kuchenne, pleśni, zwierząt, dymu nikotynowego.

Aktywny środek myjący

Środek do mycia intensywnego.

Alkaliczny

Używa się również pojęcia „zasadowy”. Substancja alkaliczna jest przeciwieństwem kwasowej. Wartość pH między 7 a 14 oznacza ciecz alkaliczną.

Aluminium

Aluminium to lekki, miękki (wrażliwy na zarysowania) i ciągliwy metal. Jest przeciwieństwem metalu szlachetnego. Reaguje już w temperaturze pokojowej z powietrzem i wodą, tworząc tlenek glinu. Jest to cienka, nieprzepuszczająca powietrza i wody warstwa, która chroni aluminium przed korozją. Aluminium ma wysoką przewodność termiczną. W gospodarstwie domowym jest często wykorzystywane do produkcji naczyń (np. naczynia kempingowe) i foremek do pieczenia.

Antypoślizgowy

Właściwości antypoślizgowe to najważniejsza cecha użytkowa wykładziny podłogowej. W dużej mierze zależą one od zastosowanych metod i środków do czyszczenia oraz pielęgnacji. Tak więc środki czyszcząco-pielęgnacyjne na bazie olejów, wosku lub polimerów, mydła, powłoki ochronne i pasty mogą zarówno korzystnie, jak i negatywnie wpływać na bezpieczeństwo wykładziny podłogowej.

Antystatyczny

Materiał, który nie ma lub ma bardzo słabą przewodność elektryczną.

Automaty myjące

"maszyny czyszczące: maszyny jednotarczowe, odkurzacze przemysłowe do mycia na mokro, odkurzacze szczotkowe, urządzenia z walcowymi szczotkami, maszyny zamiatające, urządzenia ciśnieniowe, odkurzacze piorące."

Automaty szorująco-zbierające

Odkurzacze przemysłowe do mycia na mokro są z reguły stosowane do czyszczenia dużych, mało zagęszczonych pomieszczeń. Podłoga jest czyszczona na mokro, a brudna woda jest w tym samym przebiegu roboczym tłoczona do zbiornika.

Bakteriobójczy

Zabija bakterie.

Bezkwasowy

Nie zawiera kwasów.

Chlor

Produkty zawierające chlor są wykorzystywane (m.in. w basenach) do likwidowania bakterii, a w szczególności pleśni, ponieważ chlor działa utleniająco na tkankę organiczną. Również w niektórych detergentach do prania stosowane są środki wybielające na bazie chloru, chociaż zawierające chlor ługi bielące są bardzo szkodliwe dla środowiska. Dlatego w produkcji nowoczesnych środków piorących wykorzystuje się bardziej przyjazne dla środowiska tlenowe związki wybielające

Chrom

Chrom jest metalem często stosowanym w gospodarstwach domowych, w szczególności w armaturze. Może być również wykorzystywany jako pigment w farbach i lakierach. Chrom i jego związki są stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest połączenie estetyki i wytrzymałości. W gospodarstwach domowych istotną zaletą jest odporność na korozję. Zasadniczo przy czyszczeniu armatury chromowanej obowiązują 3 reguły: zmoczyć, wyczyścić i spłukać.

Chroni przed zabrudzeniem

Powierzchnia pokryta specjalnymi środkami czyszczącymi mniej przyciąga brud i jest łatwiejsza do umycia.

CLP

CLP to skrót od klasyfikacji (Classification), oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging). Rozporządzenie CLP weszło w życie w styczniu 2009 roku, a wprowadzona wraz z nim klasyfikacja i znakowanie mieszanin chemicznych bazuje na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Narodów Zjednoczonych (GHS) w sprawie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych.

Czas działania

Jest to czas, przez jaki musi działać roztwór myjący, aby osiągnąć optymalny rezultat czyszczenia. Należy zawsze przestrzegać wymaganego czasu działania, który zależy od stężenia roztworu.

Czynniki kompleksujące

Składniki środków czyszczących, które są stosowane do zmiękczania wody. W nowoczesnych produktach fosforany są zastępowane przez nieszkodliwe dla środowiska cytryniany.

Czyszczenie ekologiczne

Spełnia najbardziej rygorystyczne europejskie standardy dotyczące ochrony środowiska. Dobra wydajność mycia przy niewielkim zużyciu produktów. Produkty, które nadają się do czyszczenia ekologicznego, są oznaczone ekoznakiem EU-Ecolabeli/lub austriackim znakiem ekologicznym.

Czyszczenie ekstrakcyjne

Metoda czyszczenia dywanów: roztwór myjący jest pod ciśnieniem rozpylany i w tym samym czasie ponownie odsysany.

Czyszczenie powierzchni

Oczywiście wszystkie materiały mają powierzchnię, którą można czyścić. Dzieli się ją jednak na następujące obszary: sanitariaty, podłogi i powierzchnie. Dlatego pojęciem „powierzchnia” określa się wszystko poza podłogą i obszarem sanitarnym. Odpowiednio do tych kategorii stosowane są inne produkty, które różnią się od siebie kolorem oznaczenia.

Czyszczenie przemysłowe

Obejmuje czyszczenie urządzeń przemysłowych i maszyn, hal wystawowych, warsztatów, urządzeń technicznych i wszelkiego rodzaju wyposażenia. Przy tym usuwane są pyły, wióry, olej i inne pozostałości z produkcji.